PEP PINYA I FREDERIC PINYA A VANITY FAIR


Raquel Agüeros entrevista a Pep Pinya i Frederic Pinya a la Galeria Pelaires

Link entrevista

2018