MADE IN MALLORCA 2020

AGÈNCIA: TANIA BAIDES ATELIER
CLIENT: IDI INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS 


EXPOSICIÓCONTAIN2 MONOS
ARTESANIA TÈXTIL BUJOSAHUGUET
NICO GUEVARA + LAFIORE
MIRENCHUTEIXITS RIERA
TEIXITS VICENS
TONIA FUSTER
EDICIONS DE DISSENY LA PECERA
MUPI