CUINA TRADICIONAL DE MALLORCA — 2017
Autor: Tomeu Arbona — Disseny: Dúctil