CARMINA A MADE IN MALLORCA 2020

AGÈNCIA: TANIA BAIDES ATELIER
CLIENT: IDI INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS 


MOSTRADOR DE CARMINA AMB PECES D’HUGUET I LLUMS DE CONTAIN